MINDELUNDEN

For Danmark / Moderen med den dræbte søn


Mindelunden

Mindelunden er beliggende i det tidligere militære øvelsesterræn for Svanemøllen kaserne.
Da samarbejdspolitikken brød sammen den 29 august 1943, blev kasernen overfaldet og overtaget af det tyske militær, og skydebanerne brugt til henrettelse af danske modstandsfolk.
Efter krigen fandt man på stedet ligene af 197 henrettede frihedskæmpere
Til minde om de frihedskæmpere der blev henrettet her eller andetsteds, som døde under tortur eller flugt eller i KZ-lejre blev Mindelunden oprettet.

I Mindelunden findes tre mindesteder, samt de oprindelige henrettelsespladser.

Det Store Gravfelt: Gravene hvor de henrettede blev fundet efter krigen.

Mindemuren: Pergola med mindetavler for frihedskæmpere som blev henrettet, døde i KZ-lejre/arbejdslejre, under tortur eller flugt og hvis jordiske rester aldrig er fundet.

KZ Gravene: Rotunde med grave for omkomne i KZ-lejre/arbejdslejre.

Henrettelsespladsen: Med bronzeafstøbninger af de oprindelige pæle de dødsdømte blev bundet til.

Pistolskydebanerne: Stedet hvor de første henrettelser fandt sted.

 

| Sidst opdateret: 27. juni | Udskriv denne side som PDF|